en
Aktualizēts: 26.04.2019
KREDĪTIESTĀDES (20 reģistra dalībnieki un 4 reģistra dalībnieki ar ierobežotu statusu)
1 "Swedbank" AS
2 Akciju sabiedrība "Baltic International Bank"
3 Akciju sabiedrība "Citadele banka"
4 Akciju sabiedrība "LPB Bank"
5 Akciju sabiedrība "Reģionālā investīciju banka"
6 Akciju sabiedrība "Rietumu Banka"
7 Bigbank AS Latvijas filiāle
8 Signet Bank AS 
9 AS "PNB Banka"
10 AS "PrivatBank"
11 AS "SEB banka"
12 AS "Meridian Trade Bank"
13 Luminor Bank AS Latvijas filiāle
14 AS Expobank
15 AS BlueOrange Bank 
16 Danske Bank A/S filiāle Latvijā
17 OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā
18 Rigensis Bank AS
19 Scania Finans Aktiebolag Latvijas Filiāle
20 Svenska Handelsbanken AB Latvijas filiāle
21 * Likvidējamā ABLV Bank, AS
22 * Likvidējamā Akciju sabiedrība "TRASTA KOMERCBANKA"
23 * Likvidējamā Akciju sabiedrība "VEF banka"
24 * Maksātnespējīgā Akciju sabiedrība "Latvijas Krājbanka"
ATTĪSTĪBAS FINANŠU INSTITŪCIJAS (1 dalībnieks)
1 Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum"
VALSTS KASE (1 dalībnieks)
1  Valsts kase

KOMERCSABIEDRĪBAS, KURĀM IR CIEŠAS ATTIECĪBAS AR KREDĪTIESTĀDI

(19 reģistra dalībnieki un 9 reģistra dalībnieki ar ierobežotu statusu)

1 Akciju sabiedrība "BALTIJAS IZAUGSMES GRUPA"
2 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltijas Parādu Piedziņas Centrs"
3 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "InCREDIT GROUP"
4 "OP Finance" SIA
5 "Swedbank Līzings" SIA
6 AS "MTB Finance"
7 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AIZDEVUMS.LV"
8 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Citadele līzings un faktorings"
9 Luminor Līzings SIA 
10 Luminor Līzings Latvija SIA 
11 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SEB līzings"
12 SIA "UniCredit Leasing"
13 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RB Investments"
14 SIA Salvus
15 SIA "GelvoraSergel"
16 Akciju sabiedrība "Rietumu Asset Management" ieguldījumu pārvaldes sabiedrība
17 SIA "Inbank Latvia"
18 SIA "AMBER REAL"
19 UAB "Mokilizingas" filiāle Latvijā
20 * AmberStone Group, AS
21 * AmberStone Shipping, SIA
22 * AmberStone Hotels, SIA
23
* PEM, SIA
24 * Pillar Holding Company, KS
25 * New Hanza Capital, AS
26 * Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TKB LĪZINGS"
27 * Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LKB Līzings"
28
* SIA "Vaiņode Agro Holdings"
KRĀJAIZDEVU SABIEDRĪBAS (32 reģistra dalībnieki un 2 reģistra dalībnieki ar ierobežotu statusu)
1 Cēsu kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
2 Kandavas novada Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
3 Kauguru kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
4 Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "AlfaBeta"
5 Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "ALLAŽU SAIME"
6 Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "AVOTS 37"
7 "Latvijas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrība"
8 Kooperatīvā Krājaizdevu sabiedrība "Dzēse pluss"
9 Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "LAKRS KS"
10 Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "LĪGATNES DRUVA"
11 Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "NĪGRANDE"
12 Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "ŠĶILBĒNI"
13 Kooperatīvā sabiedrība "RUCAVAS KRĀJAIZDEVU SABIEDRĪBA"
14 Kooperatīvā sabiedrība "SKOLU KRĀJAIZDEVU SABIEDRĪBA"
15 Ķekavas novada kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
16 LABA Kooperatīvā Krājaizdevu sabiedrība
17 Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "Jūrnieku forums"
18 Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
19 Lielvārdes Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
20 "NĪTAURES KOOPERATĪVĀ KRĀJAIZDEVU SABIEDRĪBA"
21 Pūņu Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
22 Pūres kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
23 Rīgas kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
24 Rūjienas Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
25 Rundāles kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
26 Salas Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
27 Straupes kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
28 Taurenes Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
29 TIRZAS KOOPERATĪVĀ KRĀJAIZDEVU SABIEDRĪBA
30 Vecpiebalgas kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
31 Veselavas kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
32 Zosēnu kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
33 * Vecumnieku kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
34 * Likvidējamā Hanzas kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
APDROŠINĀTĀJI (8 reģistra dalībnieki un 1 reģistra dalībnieks ar ierobežotu statusu)
1 AAS "BTA Baltic Insurance Company"
2 Apdrošināšanas akciju sabiedrība "BALTA"
3 Akcine draudimo bendrove "Gjensidige" Latvijas filiāle
4 "Baltijas Apdrošināšanas Nams" apdrošināšanas akciju sabiedrība
5 Balcia Insurance SE
6 "Compensa Vienna Insurance Group" ADB Latvijas filiāle
7 ERGO Insurance SE Latvijas filiāle
8 Seesam Insurance AS Latvijas filiāle
9 * Likvidējamā "BALVA" Apdrošināšanas akciju sabiedrība
Kredītu reģistra dalībnieks — komersants, kas Latvijā sniedz finanšu pakalpojumus ar kredītrisku vai kas Latvijā pārņem prasījuma tiesības, kuras izriet no finanšu pakalpojumiem ar kredītrisku, un kurš ir viens no šādiem komersantiem:
a) Latvijā reģistrēta kredītiestāde un tai līdzvērtīgs citā valstī reģistrēts komersants, kurš Latvijā atvēris filiāli,
b) Latvijā reģistrēta komercsabiedrība, kurai Kredītiestāžu likuma izpratnē ir ciešas attiecības ar Latvijā reģistrētu kredītiestādi vai tai līdzvērtīgu citā valstī reģistrētu komersantu,
c) citā valstī reģistrēts šā panta 2.punkta “b” apakšpunktā minētajai komercsabiedrībai līdzvērtīgs komersants, kurš Latvijā atvēris filiāli,
d) Latvijā reģistrēta krājaizdevu sabiedrība,
e) Latvijā reģistrēts komersants, kuram ir tiesības veikt apdrošināšanu, un tam līdzvērtīgs citā valstī reģistrēts komersants, kurš Latvijā atvēris filiāli,

f) Latvijā reģistrēta valsts kapitālsabiedrība, kas dibināta un darbojas kā akciju sabiedrība un pilda īpašu uzdevumu — ievieš valsts attīstības un atbalsta programmas.

* Kredītu reģistra dalībnieks ar ierobežotu statusu — komersants, kas zaudējis reģistra dalībnieka statusu un līdz reģistra dalībnieka statusa zaudēšanas dienai iekļāvis Kredītu reģistrā ziņas par klienta vai klienta galvinieka saistībām, ja tās nav izbeigušās vai ja no klienta līguma vai klienta galvinieka līguma izrietošās tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nav nodotas citai personai.

 

    Kredītu reģistrā reģistrētie Kredītu reģistra dalībnieki (aktualizēts 15.04.2013.)
     
KREDĪTIESTĀDES (27 reģistra dalībnieki un 3 reģistra dalībnieki ar ierobežotu statusu)
1 1 ABLV Bank, AS
2 2 "NORDEA BANK FINLAND PLC LATVIJAS FILIĀLE"
3 3 "Swedbank" AS
4 4 Akciju sabiedrība "Baltic International Bank"
5 5 Akciju sabiedrība "Citadele banka"
6 6 Akciju sabiedrība "Latvijas pasta banka"
7 7 Akciju sabiedrība "Reģionālā investīciju banka"
8 8 Akciju sabiedrība "Rietumu Banka"
9 9 Akciju sabiedrība "TRASTA KOMERCBANKA"
10 10 Aktsiaselts Eesti Krediidipank Latvijas filiāle
11 11 AS "GE Money Bank"
12 12 AS "Latvijas Biznesa banka"
13 13 AS "NORVIK BANKA"
14 14 AS "PrivatBank"
15 15 AS "SEB banka"
16 16 AS "SMP Bank"
17 17 AS "UniCredit Bank"
18 18 AS DNB banka
19 19 AS Expobank
20 20 Baltikums Bank, AS
21 21 BIGBANK AS Latvijas filiāle
22 22 Danske Bank A/S filiāle Latvijā
23 23 Pohjola Bank plc filiāle Latvijā
24 24 Rigensis Bank AS
25 25 Scania Finans Aktiebolag Latvijas Filiāle
26 26 Svenska Handelsbanken AB Latvijas filiāle
27 27 Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Hipotēku un zemes banka"
28 28 * Likvidējamā akciju sabiedrība "OGRES KOMERCBANKA"
29 29 * Likvidējamā akciju sabiedrība "VEF banka"
30 30 * Maksātnespējīgā akciju sabiedrība "Latvijas Krājbanka"
KOMERCSABIEDRĪBAS, KURĀM IR CIEŠAS ATTIECĪBAS AR KREDĪTIESTĀDI (29 reģistra dalībnieki un 1 reģistra dalībnieks ar ierobežotu statusu)
31 1 Akciju sabiedrība "BALTIJAS IZAUGSMES GRUPA"
32 2 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltijas Parādu Piedziņas Centrs"
33 3 "InCREDIT GROUP" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
34 4 "Pohjola Finance" SIA
35 5 "Swedbank Autoparku Vadība" SIA
36 6 "Swedbank Līzings" SIA
37 7 Pillar Holding Company, KS
38 8 Akciju sabiedrība "RB ASSET MANAGEMENT" ieguldījumu pārvaldes sabiedrība
39 9 Akciju sabiedrība "Reverta"
40 10 AS "GE Money"
41 11 AS "SMP Finance"
42 12 ABLV Private Equity Fund 2010, KS
43 13 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AIZDEVUMS.LV"
44 14 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Citadele Express Kredīts"
45 15 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Citadele līzings un faktorings"
46 16 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HIPOLĪZINGS"
47 17 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LKB Līzings"
48 18 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nordea Finance Latvia"
49 19 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NORVIK LĪZINGS"
50 20 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RB Investments"
51 21 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SEB līzings"
52 22 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TKB LĪZINGS"
53 23 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veiksmes līzings"
54 24 SIA "HIPOTĒKU BANKAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA AĢENTŪRA"
55 25 SIA "PrivatLīzings"
56 26 SIA "UniCredit Leasing"
57 27 SIA DNB līzings
58 28 SIA Salvus
59 29 UAB "GELVORA" filiāle Latvijā
60 30 * Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "INSERVISS GROUP"
KRĀJAIZDEVU SABIEDRĪBAS (34 dalībnieki un 1 reģistra dalībnieks ar ierobežotu statusu)
61 1 Cēsu kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
62 2 Hanzas kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
63 3 Kandavas novada Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
64 4 Kauguru kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
65 5 Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "AlfaBeta"
66 6 Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "ALLAŽU SAIME"
67 7 Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "AVOTS 37"
68 8 Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "Dzelzceļnieks KS"
69 9 Kooperatīvā Krājaizdevu sabiedrība "Dzēse pluss"
70 10 Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "LAKRS KS"
71 11 Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "LĪGATNES DRUVA"
72 12 Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "NĪGRANDE"
73 13 Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "ŠĶILBĒNI"
74 14 Kooperatīvā sabiedrība "RUCAVAS KRĀJAIZDEVU SABIEDRĪBA"
75 15 Kooperatīvā sabiedrība "SKOLU KRĀJAIZDEVU SABIEDRĪBA"
76 16 Latvijas autopārvadājumu nozares arodbiedrības Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
77 17 Latvijas Lauksaimniecības Kameras Kooperatīvā Krājaizdevu sabiedrība "Krājkase"
78 18 Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "Jūrnieku forums"
79 19 Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
80 20 Lielvārdes Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
81 21 Metalurgu kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
82 22 "NĪTAURES KOOPERATĪVĀ KRĀJAIZDEVU SABIEDRĪBA"
83 23 Pūņu Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
84 24 Pūres kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
85 25 Rūjienas Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
86 26 Rundāles kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
87 27 Salas Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
88 28 Straupes kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
89 29 Taurenes Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
90 30 TIRZAS KOOPERATĪVĀ KRĀJAIZDEVU SABIEDRĪBA
91 31 Vecpiebalgas kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
92 32 Vecumnieku kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
93 33 Veselavas kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
94 34 Zosēnu kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
95 35 * Likvidējamā kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "VIDZEMES DUKĀTS"
APDROŠINĀTĀJI (7 reģistra dalībnieki)
96 1 Apdrošināšanas akciju sabiedrība "BALTA"
97 2 "Baltijas Apdrošināšanas Nams" apdrošināšanas akciju sabiedrība
98 3 Apdrošināšanas akciju sabiedrība "BALTIKUMS"
99 4 "BTA Insurance Company" SE
100 5 ERGO Insurance SE Latvijas filiāle
101 6 ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle
102 7 "BALVA" Apdrošināšanas akciju sabiedrība
     
    Kredītu reģistra dalībnieks — komersants, kas Latvijā sniedz finanšu pakalpojumus ar kredītrisku vai kas Latvijā pārņem prasījuma tiesības, kuras izriet no finanšu pakalpojumiem ar kredītrisku, un kurš ir viens no šādiem komersantiem:
a) Latvijā reģistrēta kredītiestāde un tai līdzvērtīgs citā valstī reģistrēts komersants, kurš Latvijā atvēris filiāli,
b) Latvijā reģistrēta komercsabiedrība, kurai Kredītiestāžu likuma izpratnē ir ciešas attiecības ar Latvijā reģistrētu kredītiestādi vai tai līdzvērtīgu citā valstī reģistrētu komersantu,
c) citā valstī reģistrēts šā panta 2.punkta “b” apakšpunktā minētajai komercsabiedrībai līdzvērtīgs komersants, kurš Latvijā atvēris filiāli,
d) Latvijā reģistrēta krājaizdevu sabiedrība,
e) Latvijā reģistrēts komersants, kuram ir tiesības veikt apdrošināšanu, un tam līdzvērtīgs citā valstī reģistrēts komersants, kurš Latvijā atvēris filiāli.
     
    * Kredītu reģistra dalībnieks ar ierobežotu statusu — komersants, kas zaudējis reģistra dalībnieka statusu un līdz reģistra dalībnieka statusa zaudēšanas dienai iekļāvis Kredītu reģistrā ziņas par klienta vai klienta galvinieka saistībām, ja tās nav izbeigušās vai ja no klienta līguma vai klienta galvinieka līguma izrietošās tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nav nodotas citai personai.