en

Kredītu reģistrs ir valsts informācijas sistēma un tās pārzinis ir Latvijas Banka.

Kredītu reģistrā Latvijas Banka vāc, uzkrāj un glabā ziņas par Kredītu reģistra dalībnieku un ierobežotu Kredītu reģistra dalībnieku klientiem un klientu galviniekiem, viņu saistībām un to izpildes gaitu. Kredītu reģistrā iekļaujamo ziņu saturu un apjomu nosaka Latvijas Banka. Kredītu reģistrā iekļautajām ziņām ir informatīvs raksturs, un tās nepierāda klienta un klienta galvinieka saistību un to pārkāpumu esamību vai neesamību.

Sākot ar 2012. gada 1. decembri Kredītu reģistra darbību regulē ''Kredītu reģistra likums'', Latvijas Bankas ''Kredītu reģistra noteikumi'' (izdoti saskaņā ar ''Kredītu reģistra likumu'') un ''Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku'' (izdoti saskaņā ar ''Kredītu reģistra likumu'' un likumu ''Par Latvijas Banku").

Kredītu reģistrs darbību sāka 2008. gada 1. janvārī, kad tajā automātiski tika reģistrēta parādnieku informācija, kura no 2003. gada 2. jūnija līdz 2007. gada 31. decembrim tika uzkrāta Latvijas Bankas Parādnieku reģistrā.

Kredītu reģistrs tika izveidots, ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007. gada 6. marta sēdē atbalstīto Finanšu ministrijas "Ziņojumu par patēriņa cenu inflācijas attīstību un samazināšanas priekšlikumiem".

Uzziņām par Kredītu reģistru:

K. Valdemāra iela 1B, RīgaSkatīt kartē Adrese K. Valdemāra ielā 1B, Rīgā
Tālrunis 67022497
Darba laiks P, O, T, C   8.30-17.30,
Piektdienās 8.30-16.15
E-pasts krinfo@bank.lv

 


Skatīt kartē
Adrese Teātra ielā 3, Liepājā
Tālrunis 63480324
Darba laiks Darbdienās   9.30-15.00,
(pārtraukums 12.00 -12.45)