en
Aktualizēts: 20.05.2019

EKS ir Latvijas Bankas maksājumu sistēma, kas nodrošina neliela apjoma klientu maksājuma rīkojumu apstrādi visā SEPA telpā (ES valstīs kā arī Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā, Šveicē un Monako)

EKS sistēma nodrošina divus servisus - klīringa servisu, kas veic neto norēķinu un EKS darbadienā nodrošina  vairākus klīringa ciklus norēķiniem eiro un zibmaksājumu servisu, kas nodrošina nepārtrauktus maksājumus, izpildot katru banku klientu maksājumu dažu sekunžu laikā, 24 stundas dienā, 7 dienas nedēļā, 365 dienas gadā.

 

Zibmaksājumu serviss

EKS sistēmas zibmaksājumu serviss  nodrošina bankām iespēju piedāvāt saviem klientiem zibmaksājumus – pārskaitīt naudu no konta vienā bankā uz kontu citā bankā pāris sekundēs jebkurā dienā un jebkurā diennakts laikā, arī brīvdienās un svētku dienāsBanku klienti – privātpersonas un uzņēmumi varēs veikt zibmaksājumus ar brīdi, kad Latvijas Bankas sistēmai vai citai Eiropas zibmaksājumu sistēmai būs pieslēgušās vairākas Latvijas bankas.

ZIB NEW

Lai nodrošinātu EKS dalībnieku sasniedzamību un iespēju nosūtīt un saņemt zibmaksājumus visā SEPA telpā, EKS sistēmas ātro maksājumu serviss veic zibmaksājumu apmaiņu ar EBA Clearing sistēmu RT1.

Klīringa serviss

EKS sistēmas klīringa serviss nodrošina banku klientiem iespēju darba dienās nosūtīt naudu no vienas bankas uz citu banku, saņemot naudu vienas dienas laikā. Klīringa serviss maksājumu pieņemšanu, apstrādi un norēķinu veic septiņos klīringa ciklos.

EKS NEW

Lai nodrošinātu iespēju nosūtīt un saņemt maksājumus visā SEPA telpā (ES valstīs, kā arī Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā, Šveicē un Monako), EKS sistēmas klīringa serviss veic maksājumu apmaiņu ar EBA Clearing sistēmu STEP2.

Tiesību akti

EKS norēķinu veikšanas kārtību nosaka Sistēmas noteikumi dalībai EKS un EKS funkcionālais apraksts (spēkā no 15.04.2019.) kurš sastāv no 2 daļām:

  1. Klīringa serviss
  2. Zibmaksājumu serviss

EKS dalībnieku un adresējamo BIC turētāju saraksts

Aktualizēts 20.02.2019.

EKS klīringa serviss 

  SEPA kredīta pārvedumu rīkojumu apstrāde Pieņem kredīta pārvedumu rīkojumus ar latviešu valodas diakritiskajām zīmēm Tiešais dalībnieks
Nosaukums Dalības veids BIC Pieņem visus Pieņem tikai EKS dalībnieku kredīta pārvedumus
Akciju sabiedrība "Baltic International Bank" T BLIBLV22 ۷   ۷  
AS BlueOrange Bank T CBBRLV22 ۷   ۷  
Akciju sabiedrība "Citadele banka" T PARXLV22 ۷   ۷  
AS Citadele banka Eesti filiaal A PARXEE22 ۷   ۷ PARXLV22
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Pasts" N LPNSLV21 ۷   ۷ PARXLV22
DECTA LIMITED A DCTTGB22 ۷   ۷ RTMBLV2X
Luminor Bank AS T RIKOLV2X ۷   ۷  
AS Expobank  T LATCLV22 ۷   ۷  
Latvijas Banka T LACBLV2X ۷   ۷  
Latvijas tirdzniecības flotes jūrnieku arodbiedrības kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "Jūrnieku forums" N LKJFLV21 ۷   ۷ LACBLV2X
Signet Bank AS T LLBBLV2X ۷   ۷  
Akciju sabiedrība "LPB bank" T LAPBLV2X ۷   ۷  
AS "Meridian Trade Bank" T MULTLV2X ۷   ۷  
AS "Meridian Trade Bank" Lithuanian Branch A MULTLT2X ۷   ۷ MULTLV2X
AS "PNB Banka" T LATBLV22 ۷   ۷  
AS "PrivatBank" T PRTTLV22 ۷   ۷  
Akciju sabiedrība "Reģionālā investīciju banka" T RIBRLV22 ۷   ۷  
Akciju sabiedrība "Rietumu Banka" T RTMBLV2X ۷   ۷  
EPAYMENTS SYSTEMS LIMITED A EPMTGB2L ۷   ۷ RTMBLV2X
PAYALLY LIMITED A PYYLGB2L ۷   ۷ RTMBLV2X
TRANSACT PRO SIA A TPROLV22 ۷   ۷ RTMBLV2X
Rigensis Bank AS T RGNSLV22 ۷   ۷  
Valsts kase T TRELLV22 ۷   ۷  
 

 EKS zibmaksājumu serviss

Nosaukums Dalības veids BIC Pieņem kredīta pārvedumu rīkojumus ar latviešu valodas diakritiskajām zīmēm Tiešais dalībnieks
Akciju sabiedrība "Citadele banka" T PARXLV22 ۷    
Latvijas Banka T LACBLV2X ۷     
  
 
T - tiešais dalībnieks
N - netiešais dalībnieks
A - adresējamā BIC turētājs

Jaunajiem dalībniekiem

Ja vēlaties uzsākt dalību Latvijas Bankas elektroniskajā klīringa sistēmā kādā no piedāvātajiem servisiem, lūdzu iepazīstieties ar priekšnosacījumiem dalībai..

Latvijas Banka piedāvā adresējamā BIC turētāja pakalpojuma nodrošināšanu EKS sistēmā.