en
Aktualizēts: 28.12.2018

Latvijas tautsaimniecības izaugsme 2018. gadā bijusi straujāka, nekā gaidīts, saglabājot iepriekšējā gadā sasniegto augsto pieauguma tempu. To turpināja uzturēt iekšzemes pieprasījums, ko veicināja spēcīgais rīcībā esošo ienākumu kāpums, kā arī investīciju aktivitāte. Turpretī 2018. gada 2. pusgadā vairākās valstīs sākusies tautsaimniecības attīstības tempa palēnināšanās un ar norisēm ārējā vidē saistītie ekonomiskie un ģeopolitiskie riski nav mazinājušies. Tas sācis atspoguļoties arī samērā vājā eksporta izaugsmē.

Straujāks, nekā prognozēts, IKP izaugsmes temps 2018. gada pirmajos trijos ceturkšņos un visbūtiskāk 3. ceturksnī galvenokārt noteicis gan IKP prognozes palielināšanu 2018. gadam, gan tehniski (carry-over effect) – arī 2019. gada pieauguma tempu, lai gan redzējums par attīstību nākotnē kopumā nav uzlabots. 3. ceturksnī spēcīga izaugsme bija vērojama vairākās pakalpojumu nozarēs, un tas ļāva uzlabot, piemēram, informācijas un komunikācijas pakalpojumu attīstības vērtējumu. Taču ne visi izaugsmi balstošie faktori būs noturīgi. Latvijas ostu un dzelzceļa transporta sniegto pakalpojumu uzlabošanās vērtējama kā īslaicīga, jo tā saistīta ar Krievijas infrastruktūras remontu. Nekustamā īpašuma nozare un finanšu pakalpojumi ir ļoti svārstīgi. Finanšu nozarē nenoteiktību nosaka pārmaiņas ārvalstu klientus apkalpojošajā segmentā, kas tuvākā gada laikā var turpināties atkarībā no kredītiestāžu spējas piemērot darbību tirgus apstākļiem. Vienlaikus būvniecības attīstība jau 3. ceturksnī palēninājās, nākotnē prognozējot mērenāku attīstības tempu nekā līdz šim. Apstrādes rūpniecības un tirdzniecības attīstība ir būtiski palēninājusies, un arī turpmāk to negatīvi ietekmēs globālās vides pavājināšanās.

Latvijas Banka palielinājusi IKP pieauguma prognozi 2018. gadam saskaņā ar sezonāli un ar kalendāro dienu skaitu izlīdzinātiem datiem līdz 4.9% (jūnijā – 3.9%) un saskaņā ar sezonāli un ar kalendāro dienu skaitu neizlīdzinātiem datiem – līdz 4.7% (jūnijā – 3.9%). IKP pieauguma prognoze 2019. gadam palielināta attiecīgi līdz 3.5% (jūnijā – 3.0%) un 3.6% (jūnijā – 3.0%). Saskaņā ar Latvijas Bankas redzējumu IKP pieaugums 2020. gadā būs 3.1% saskaņā ar sezonāli un ar kalendāro skaitu izlīdzinātiem datiem un 3.5% – saskaņā ar sezonāli un ar kalendāro dienu skaitu neizlīdzinātiem datiem.

1. attēls
IKP GADA PĀRMAIŅAS 

MNP 2018 Q3 lv ikp 

(salīdzināmajās cenās; sezonāli un ar kalendāro dienu skaitu neizlīdzināti dati; 2018.–2020. gads – Latvijas Bankas prognoze; %)

Lai gan IKP prognoze ir palielināta un iekšzemes pieprasījuma ietekme uz inflāciju pakāpeniski aug, šis kāpums bija mazāks par gaidīto. Tāpēc Latvijas Bankas inflācijas prognoze 2018. gadam ir samazināta līdz 2.6% (no 2.9% jūnijā). 2019. gada inflācijas prognoze nav mainīta (2.9%). Tiek prognozēts, ka iekšzemes pieprasījuma ietekme uz inflāciju turpinās pakāpeniski augt, atspoguļojot noturīgu ienākumu konverģenci, kā arī par potenciālo līmeni nedaudz straujāku tautsaimniecības attīstību. Naftas tirgū atjaunojoties bažām par pārāk lielu naftas piedāvājumu un kopš oktobra vidus naftas cenai zaudējot gandrīz trešdaļu vērtības, pašreizējā naftas cenas prognoze ir nedaudz zemāka par jūnija prognozi. Tomēr inflācijas enerģijas komponenti palielinās elektrības sadārdzinājums 2019. gada sākumā, kas atspoguļos elektroenerģijas sadārdzinājumu biržā karstās un sausās vasaras dēļ. Ienākumu konverģences process noteiks to, ka arī nākamajos gados inflācija, visticamāk, pārsniegs eiro zonas vidējo rādītāju. Latvijas Bankas inflācijas prognoze Latvijai 2020. gadam ir 2.5%.

2. attēls
SPCI GADA PĀRMAIŅAS

MNP 2018 Q3 lv 2

(2018.–2020. gads – Latvijas Bankas prognoze; %)

Tabula