en

Latvijas Banka atbalsta Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izveidoto Inovāciju centru, sniedzot informāciju maksājumu pakalpojumu sniedzējiem par:

  •          Latvijas maksājumu sistēmu un Latvijas Bankas maksājumu sistēmu darbības principiem;
  •          Latvijas Bankas pakalpojumiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem;
  •          Labās prakses principiem, izstrādājot inovatīvos maksājumu instrumentus.

Kontaktpersona:

Deniss Fiļipovs

Maksājumu sistēmu politikas daļas vadītājs
Maksājumu sistēmu pārvalde

+371 67022483

FKTKsandbox@bank.lv

Innovation is the only way to win (Steve Jobs)

Deniss-Filipovs-f

 

Inovaciju-centrs

Multimediji