en

Latvijas Bankas bilance

apr-2019
mar-2019
feb-2019
jan-2019
dec-2018
Bilances datums: 30.04.2019
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 30.04.2019. bilancei
Publicēšanas datums: 10.05.2019
(Precizēts 30.11.-0001 pēc gada finanšu pārskatu publicēšanas)
30.04.201931.03.2019
AKTĪVI18 873 35918 273 052
Zelts un zeltā izteiktās prasības244 447246 792
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 679 4483 666 508
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 149 249149 298
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 530 1993 517 210
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem366 967374 254
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem107 675106 806
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro38 75038 750
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas38 75038 750
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm5 5913 154
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro8 843 9928 812 366
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem7 459 5387 422 148
Pārējie vērtspapīri1 384 4541 390 218
Eirosistēmas iekšējās prasības5 435 3054 849 617
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā111 351111 351
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm158 264158 264
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 165 6904 580 002
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi151 184174 805
PASĪVI18 873 35918 273 052
Banknotes apgrozībā4 437 3474 390 060
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā4 423 2144 345 123
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)4 423 2144 345 123
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm9 6399 598
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem1 556 9041 410 775
Saistības pret valdību255 092110 119
Pārējās saistības1 301 8121 300 656
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem250 700190 926
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem211 881209 181
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem1 257 462565 836
Eirosistēmas iekšējās saistības5 436 4866 338 947
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)5 436 4866 338 947
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības764 416275 726
Kapitāls un rezerves525 310536 880
Bilances datums: 31.03.2019
(tūkstošos eiro)
31.03.201928.02.2019
AKTĪVI18 273 05218 238 678
Zelts un zeltā izteiktās prasības246 792247 758
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 666 5083 638 144
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 149 298147 932
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 517 2103 490 212
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem374 254366 202
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem106 806105 414
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro38 75038 750
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas38 75038 750
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm3 1542 121
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro8 812 3668 808 822
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem7 422 1487 419 793
Pārējie vērtspapīri1 390 2181 389 029
Eirosistēmas iekšējās prasības4 849 6174 851 097
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā111 351111 351
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm158 264158 264
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā4 580 0024 581 482
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi174 805180 370
PASĪVI18 273 05218 238 678
Banknotes apgrozībā4 390 0604 370 894
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā4 345 1234 581 500
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)4 345 1234 581 500
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm9 5989 725
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem1 410 7751 489 102
Saistības pret valdību110 119176 214
Pārējās saistības1 300 6561 312 888
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem190 9263 056
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem209 181207 176
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem565 836302 567
Eirosistēmas iekšējās saistības6 338 9476 527 663
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)6 338 9476 527 663
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības275 726251 515
Kapitāls un rezerves536 880495 480
Bilances datums: 28.02.2019
(tūkstošos eiro)
28.02.201931.01.2019
AKTĪVI18 238 67818 211 871
Zelts un zeltā izteiktās prasības247 758245 824
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 638 1443 610 119
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 147 932147 280
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 490 2123 462 839
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem366 202350 216
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem105 414102 336
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro38 75038 750
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas38 75038 750
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm2 1212 146
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro8 808 8228 826 288
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem7 419 7937 432 731
Pārējie vērtspapīri1 389 0291 393 557
Eirosistēmas iekšējās prasības4 851 0974 849 166
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā111 351114 108
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm158 264158 264
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā4 581 4824 576 794
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi180 370187 026
PASĪVI18 238 67818 211 871
Banknotes apgrozībā4 370 8944 363 252
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā4 581 5004 595 903
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)4 581 5004 595 903
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm9 7259 519
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem1 489 1021 383 158
Saistības pret valdību176 21483 555
Pārējās saistības1 312 8881 299 603
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 0562 116
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem207 176148 262
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem302 567239 108
Eirosistēmas iekšējās saistības6 527 6636 749 255
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)6 527 6636 749 255
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības251 515247 253
Kapitāls un rezerves495 480474 045
Bilances datums: 31.01.2019
(tūkstošos eiro)
31.01.201931.12.2018
AKTĪVI18 211 87118 247 147
Zelts un zeltā izteiktās prasības245 824239 195
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 610 1193 566 027
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 147 280146 833
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 462 8393 419 194
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem350 216326 308
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem102 336101 837
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro38 75038 750
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas38 75038 750
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm2 146488
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro8 826 2888 813 038
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem7 432 7317 423 080
Pārējie vērtspapīri1 393 5571 389 958
Eirosistēmas iekšējās prasības4 849 1664 952 780
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā114 108115 082
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm158 264163 480
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā4 576 7944 674 218
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi187 026208 724
PASĪVI18 211 87118 247 147
Banknotes apgrozībā4 363 2524 536 729
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā4 595 9035 050 101
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)4 595 9035 050 101
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm9 51913 847
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem1 383 1581 449 237
Saistības pret valdību83 555129 113
Pārējās saistības1 299 6031 320 124
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem2 11616 524
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem148 262150 535
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem239 108115 284
Eirosistēmas iekšējās saistības6 749 2556 212 645
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)6 749 2556 212 645
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības247 253251 877
Kapitāls un rezerves474 045450 368
Bilances datums: 31.12.2018
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 31.12.2018. bilancei
Publicēšanas datums: 11.01.2019
(Precizēts 12.04.2019 pēc gada finanšu pārskatu publicēšanas)
31.12.201830.11.2018
AKTĪVI18 247 14718 188 713
Zelts un zeltā izteiktās prasības239 195229 276
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 566 0273 522 480
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 146 833147 051
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 419 1943 375 429
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem326 308333 258
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem101 837205 452
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro38 75054 450
Galvenās refinansēšanas operācijas 15 700
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas38 75038 750
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm4883 081
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro8 813 0388 778 268
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem7 423 0807 404 528
Pārējie vērtspapīri1 389 9581 373 740
Eirosistēmas iekšējās prasības4 952 7804 876 553
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā115 082115 082
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm163 480163 480
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā4 674 2184 597 991
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi208 724185 895
PASĪVI18 247 14718 188 713
Banknotes apgrozībā4 536 7294 434 076
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 050 1014 335 850
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)5 050 1014 335 850
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm13 84719 900
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem1 449 2371 654 950
Saistības pret valdību129 113314 473
Pārējās saistības1 320 1241 340 477
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem16 5241 036
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem150 535148 074
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem115 284
Eirosistēmas iekšējās saistības6 212 6456 924 336
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)6 212 6456 924 336
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības251 877316 155
Kapitāls un rezerves450 368354 336
Bilances datums: 30.11.2018
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 30.11.2018. bilancei
Publicēšanas datums: 12.12.2018
30.11.201831.10.2018
AKTĪVI18 188 71318 275 458
Zelts un zeltā izteiktās prasības229 276229 089
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 522 4803 630 763
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 147 051147 365
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 375 4293 483 398
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem333 258355 820
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem205 452211 885
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro54 45054 450
Galvenās refinansēšanas operācijas 15 70015 700
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas38 75038 750
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm3 0815 648
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro8 778 2688 757 957
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem7 404 5287 393 905
Pārējie vērtspapīri1 373 7401 364 052
Eirosistēmas iekšējās prasības4 876 5534 862 225
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā115 082115 082
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm163 480163 480
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā4 597 9914 583 663
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi185 895167 621
PASĪVI18 188 71318 275 458
Banknotes apgrozībā4 434 0764 420 810
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā4 335 8504 310 454
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)4 335 8504 310 454
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm19 90019 739
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem1 654 9501 392 942
Saistības pret valdību314 47325 471
Pārējās saistības1 340 4771 367 471
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem1 0361 037
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem148 074148 682
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem
Eirosistēmas iekšējās saistības6 924 3367 271 421
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)6 924 3367 271 421
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības316 155371 470
Kapitāls un rezerves354 336338 903