en
Aktualizēts: 22.05.2019
  Pārskata periods Dati Iepriekšējā gada atbilstošā perioda dati
Nominālais IKP (milj. eiro) 2018 Q4 7981 7259
Reālais IKP (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2018 Q4 5.6 4.8
Reālais IKP (ātrais novērtējums; salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2019 Q1 3.0   
       
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2019 III 4.7 1.5
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2019 III 4.3 6.3
       
Reģistrētā bezdarba līmenis (%) 2019 IV 6.3 6.7
Reālās algas (neto) pārmaiņas (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2018 Q4 6.6 3.9
       
Patēriņa cenu gada inflācija (%) 2019 IV 3.4 2.0
PCI (salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi; %) 2019 IV 0.9 0.2
       
Eksports (milj. eiro) 2019 III 1091.3 974.1
Eksports (pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2019 III 12.0 -5.3
Imports (milj. eiro) 2019 III 1364.6 1225.3
Imports (pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2019 III 11.4 0.7
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro) 2019 III -273.3 -251.2
Tekošā konta saldo (milj. eiro) 2018 Q4 -76 261
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%) 2018 Q4 -0.9 3.6
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsmas; milj. eiro) 2018 Q4 380 -31
       
Valsts konsolidētā kopbudžeta finansiālā bilance (no gada sākuma; milj. eiro) 2019 IV 273.0 239.9
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP) 2019 IV 33.4 32.1


Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.