en

Britu Baņķieru asociācijas noteiktais LIBOR indekss ir pasaulē visplašāk izmantotais īstermiņa procentu likmju indekss. Londonas starpbanku tirgus likme (LIBOR, London Interbank Offered Rate) ir procentu likme, ar kādu bankas aizņemas līdzekļus Londonas starpbanku tirgū. To katru dienu nosaka, ņemot vērā vismaz astoņu banku procentu likmes.

Eiropas Banku federācijas noteiktais EURIBOR indekss ir likme, ar kādu bankas aizņemas līdzekļus Eiropas Savienības valstu starpbanku tirgū. Indekss tika izveidots 1999. gadā līdz ar eiro ieviešanu. Tas tiek noteikts katru dienu, ņemot vērā Eiropas Savienības valstu un nozīmīgu pasaules banku procentu likmes.

Gan LIBOR, gan EURIBOR indeksam bieži tiek piesaistītas mainīgās kredītu procentu likmes Latvijā.

Internetā:
Eiropas starpbanku tirgus likme EURIBOR http://www.euribor-ebf.eu/euribor-org/euribor-rates.html
Londonas starpbanku tirgus likme LIBOR http://www.bbalibor.com/rates/historical (pieejami vēsturiskie dati)

MS Excel formātā*
Eiropas starpbanku tirgus likme EURIBOR
Londonas starpbanku tirgus likme LIBOR

*Atjauno vienu reizi dienā.


Uzmanību!
Visa informācija, kas atrodas interneta lapā, tiek sniegta bez jebkādām garantijām. Latvijas Banka neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem vai kaitējumu, kas varētu rasties, ja lietotājs pilnībā paļaujas uz lapā ievietoto informāciju. Lietotājs pats novērtē lapā esošās informācijas precizitāti, pabeigtību vai noderību.
Oficiālā informācija pieejama tikai papīra veidā esošajos Latvijas Bankas dokumentos.
Latvijas Banka nav atbildīga par citu institūciju interneta lapu saturu, kuras piesaistītas Latvijas Bankas interneta lapai. Ar šo lapu apmeklējumu saistītais risks jāuzņemas lietotājam.